Zeytinyağı Tesisi

Açıklama

Bu buluş, kontiniu(sürekli) naturel sızma ve naturel yemeklik zeytinyağı üretim prosesidir.

Zeytinyağı üretimi, klasik tablalı preslerle sıkılarak, fasılalı veya dekantörlerle santriifujlenerek kontiniu olarak yapılmaktadır.

Klasik sistem tablalı preslerle yapılan zeytinyağı üretiminde, taşlı değirmenlerde kırılan ve yoğrulan zeytinler; torbalara doldurulup üst üste istiflenerek preslenir. İlk presleme sonucu elde edilen yağlı şıra tercihen, dinlendirme kaplarında veya yalaklarda dinlendirilerek karasudan ayrıştırılır, üst yüzeyde toplanan zeytinyağı sıyrılarak toplanır ve naturel sızma zeytinyağı elde edilir.

İkinci sıkım için pres indirilerek torba içindeki yarı yağlı prinalar üzerine sıcak su serpilir ve yeniden presleme işlemi yapılır. İkinci sıkımdan elde edilen şıradan, naturel yemeklik zeytinyağı elde edilir.

Klasik üretimde, işlemlerin fazla işçilik gerektirmesi ve hijyenin sağlanamaması üreticileri daha az işçilik gerektiren ve çok daha hijyenik olan dekantörlü kontiniu üretim yöntemine yönlendirmiştir.

Dekantörle yapılan üretimde tek kalite zeytinyağı üretilmekte, dekantörün çalışabilmesi için zeytin hamuruna su veya karasu ilavesi ile akışkan hale gelmesi sağlanmaktadır.

Dekantörlerde elde edilen zeytinyağı klasik sistemde elde edilen sızma tadı ve aromasını sağlayamamakta ama hijyen ve işçilik avantajları nedeni ile klasik sisteme tercih edilmektedir.

Son yıllarda dekantörlerde yağ kalitesini arttırmak için prinada daha fazla yağ bırakılmakta buda ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

 

Buluş, klasik sistem üretimde olduğu gibi zeytin hamurunun önce soğuk daha sonra sıcak olarak sıkılarak önce naturel sızma zeytinyağı daha sonra naturel yemeklik zeytinyağı üretilmesini ve üretimin sürekli (kontiniu)olmasını sağlamaktadır.

Üretimin sürekliliği sağlanırken, işçilik azaltılıp, üretimin hijyenik şartlarda yapılması sağlanmaktadır.

Proses, vidalı pres ile hidrolik pres basınçları ve melanjör ile yoğurma suyu sıcaklık kontrolları ile istenilen kalitelerde üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır.

 

Kontiniu zeytiyağı üretim prosesi olup, şekil proses elemanları: